Programma

10u00-11u00 Laten we elkaar ontmoeten! :
Moment van dynamische uitwisseling om elkaar anders te ontmoeten
11u00-11u15 Tussenkomst van Mevrouw Céline Fremault, Brusselse Minister van Leefmilieu.
 11u15-12u30 Presentatie & Uitwisseling (plenair) : Plaatsbepaling van de burgerinitiatieven in Brussel
De burgerinitiatieven in de milieusector zijn sinds een paar jaar steeds talrijker en nog meer sinds de film « Demain » is uitgekomen. Samen met BRAL vzw, Réseau Transition asbl, Leefmilieu Brussel en Raphaël Stevens, co-auteur van « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes » en contribuant van « Petit traité de résilience locale », zullen we trachten om een eerste plaatsbepaling van de bestaande burgerinitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te schetsen en terwijl zullen we ons de vraag stellen over hun impact op het milieu, hun aard en de manier waarop ze gestructureerd zijn en hoe ze onder elkaar en met andere actoren contacten leggen (of juist niet).
12u30–13u00 Lunch met Collect’Actif (vrije prijs)
13u00-14u00 « Café citoyen »
Mapping van de actoren – Pecha Kucha (presentatie van burgerinitiatieven in 400 seconden) – Cartografie  – Gedeelde agenda – Tentoonstelling portretten van initiatieven – Documentatieruimte – Projectieruimte
14u00-16u00 Workshop & debat
Governance : Hoe kunnen de lokale overheden en de burgercollectieven beter samenwerken om de bestendigheid van de lokale dynamieken te ontwikkelen ten gunste van het milieu?

Welk bestuur, welke relatie tussen de overheid en de burgercollectieven? Welke bronnen (menselijke, financiële, enz.)? Welke autonomie en welke verantwoordelijkheid hebben de betrokken partijen? Hoe de sectorale aanpak/ en thematische kaders overschrijden voor een betere transversale samenwerking? Welk profiel hebben de burgers die zich inzetten voor initiatieven en op welke manier kan de betrokkenheid van elke persoon worden bevorderd (een inclusieve dimensie)?

 • Netwerkvorming van de initiatieven: welke tools (digitaal)/ontmoetingen voor een burgercollectief-dynamiek?

De bottom-up initiatieven schieten overal uit de Brusselse grond maar van een beweging kunnen we nog niet spreken. Enkele initiatieven proberen in kaart te brengen wat er leeft of ze profileren zich als een platform of netwerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar zijn deze netwerkinitiatieven sterk en bekend genoeg? Bereiken ze alle Brusselaars? Hoe kunnen we nieuwe bruggen slaan tussen collectieven ? Kunnen digitale kaarten, facebookgroepen, blogs elkaar aanvullen? En hoe bereiken we de mensen die offline zijn? Hoeveel nood is er aan fysieke evenementen? Samen bekijken we op dit atelier wat al bestaat, wat nog meer nodig is om te evolueren naar één zichtbare bottom-up
beweging en hoe we vooruit kunnen vanaf 13 mei.

14u00-16u00 Initiatievenkorf 

  • Pimp my project ! Advies om uw initiatieven te versterken
  • Projecties en uitwisseling over collectieve tuinen
  • Spel-debat “Transition City”
  • Kind & burger Café “milieueducatie”
  • Uitwisseling over de participatieve kruideniers
  • Workshops over innerlijke transitie
  • Juiste prijs en juiste tijd : welke overeenstemming in de SAGAL ?
  • Workshop “Repair Cafés ? Repair Together !”
  • Workshop « Laten we onze buren ontmoeten / Straten in transitie »
  • Uitwisseling rond een kopje thee « En de sociale samenhang? »

16u30-17u30 Burgervergadering: Wat na 13 mei?

Uitwisseling rond concrete toe te passen werklijnen

17u30-18u00 Afsluiting rond een drankje

De hele dag lang:

 • Documentatieruimtes
 • Ruimte voor de kids

Met de medewerking van Bral, le Réseau des Consommateurs Responsables , Réseau Transition, Quartiers Durables CitoyensBrulocalisBruxelles EnvironnementSCI, Repair Together, Civic Innovation NetworkStrategic Design ScenariosGASAP, Equilibre, Dewey, Habiquart L28, Logis Floreal, Rue en TransitionBrussels TogetherCommuna, RemoCoeurs, Collect’ActifEspace Environnement, VILCO…