Voorstelling

Bijeenkomst van de duurzame burgerinitiatieven in Brussel, de 1e editie van een forum dat gezamenlijk wordt georganiseerd via een partnerschap tussen de Bral, het Réseau des Consommateurs Responsables (RCR), het Réseau Transition, de Participatieve Duurzame Wijken, Brulocalis en Leefmilieu Brussel , op initiatief van de minister van Leefmilieu Céline Fremault.

Er werden een aantal vergaderingen georganiseerd met de burgers en verenigingen om een gemeenschappelijke werkbasis te leggen voor de organisatie van het evenement. (Hieronder vindt u de verslagen van deze vergaderingen).

De bijeenkomst van 13 mei is een eerste fase in de oprichting van een autonome beweging van burgerinitiatieven in Brussel. Dit verenigende evenement heeft meerdere doelstellingen:

  • de uitwisseling van zowel de praktijken als de knowhow tussen de bestaande burgerinitiatieven bevorderen;
  • de initiatieven, de bestaande netwerken en de verenigingen met elkaar verbinden, door zich open te stellen voor de initiatieven van verschillende sectoren (leefmilieu, sociale cohesie, gezondheid…);
  • de relatie tussen de overheden en de initiatieven en actoren op het terrein ter sprake brengen.

Meer info:  burgerinitiatievenbxl@gmail.com